Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Pálení čarodějnic
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Okolí > Geografie

Geografie

Příroda

Měník leží na svahu, pozemky jsou směrem k Bydžovské Lhotce písčité, k Libni hlinité a úrodné. Na západ od vesnice se klikatí lukami Cidlina. Při povodních její koryto nestačí, voda se vylévá po lukách a zaplavuje je. V obci jsou 2 vodní nádrže, kousek od vesnice je les Horka, k Barchůvku Bor. Také osada Libeň je stěsnána mezi dva lesní komplexy (Bor a Chlum). Bydžovská Lhotka se rozkládá na vyvýšené rovině, má úrodné pozemky, pro hospodářskou a bezpečnostní potřebu vybudovala na návsi 4 vodní nádrže. Ze starých stromů se ve spojené obci zachovaly pouze dva. V Bydžovské Lhotce na poli ke Kosicům dub chráněný státem, jehož stáří se odhaduje na 400 let a v Libni hrušeň přes 100 roků stará.

Geomorfologie

Podle geomorfologického členění náleží řešené území do:

provincie - Česká vysočina
subprovincie - Česká tabule
oblast - Východočeská (Polabská) tabule
celek - Východočeská tabule
podcelek - Cidlinská tabule
okrsek - Ostroměřská tabule

Charakteristika

Ostroměřská tabule je střední část Cidlinské tabule - plochá pahorkatina v povodí Cidliny, Javorky a Bystřice, převážně na slínovcích a jílovcích stř. turonu, svrch. turonu až koniaku s pleistocenními štěrky a písky, slabě rozčleněný erozně denudační reliéf se strukturně denudačními plošinami a plochými hřbety. Střední zalesnění dubovými porosty. Oblast teplomilné květeny.
Pozn.: na východě navazuje Nechanická tabule, což je východní část Cidlinské tabule - plochá pahorkatina v povodí Bystřice.

Zájmové území spadá do fytogeografické oblasti Termophyticum, do fytogeografického obvodu České termofyticum (Theromobohemicum), do fytogeografického okresu 14 - Cidlinská pánev, podokresu 14a - Bydžovská pánev.
Z lesnického členění se území nachází v oblasti 17 - Polabí. Převládajícím lesním společenstvím jsou lipové doubravy (25%). V suších částech (vrcholy hřbetů) se vyskytují kyselé bukové doubravy (11%) a ojediněle habrové doubravy (2%). Vlhké habrové doubravy a vrbové olšiny se vyskytují pouze okrajové u údolích vodotečích.