Zasedání obecního zastupitelstva Bydžovská LhotkaDatum konání:
14.3.2013

Obecní zastupitelstvo zve občany na zasedání v Barchůvku dne 14. 3. 2013 od 19:30 - program – zpráva o hospodaření, různé...