SkládkyNově je zajištěno skladování odpadu následovně - skládka Bydžovská Lhotka je určena pro dřevo a trávu, do Měníka se pak ukládá zemina a suť.