Prodej obecního pozemkuObec Měník zveřejňuje záměr prodeje obecního pozemku parc. Č. 131/18, k.ú. Měník o rozloze 1219 m2.