Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Spolky a kluby > Myslivecký spolek

Myslivecký spolek

Výroční zpráva MS Cidlina Měník za rok 2005

Scházíme se opět po roce s jednou změnou , ne v Obecní hospodě, ale v našem nově zrekonstruovaném mysliveckém areálu. Toto zařízení díky podnikům : Agropodnik Humburky, Stavoka Kosice, Rekom Barchůvek, Filup Elektro Fišera, Sintop Nový Bydžov a hlavně obětavé práci některých členů našeho sdružení. Toto zařízení je na takové úrovni, že se s ním můžeme chlubit.

Mimo tuto místnost se provedlo zastřešení nad opékací troubou pro selata. Dále se prováděly další potřebné práce pro myslivost / krmení zvěře, budování krmelců, výsadba stromků a jiné / . Celkem na jmenovaných pracech odpracovali naši členové 2.960,- brigádnických hodin. Nejaktivnějšími členy byly : p. Pavel Košťál, Jaroslav Jilemnický, Ešner Jiří, František Jilemnický a Košťál Zdenek. Za tuto jejich vykonanou práci patří všem poděkování.

K dnešnímu dni má naše MS 33 členů, měli jsme 5výborových schůzí, 4 členské schůze a jednu výroční , na které pan Rychnovský ukázal členům i hostům 2 dobře vedené spolkové kroniky. Za toto mu jménem MS děkuji.

Dobrým zvykem našeho sdružení je kulturní činnost. Uspořádali jsme 42.myslivecký ples s bohatou tombolou za účasti 84 přítomných. Jak jsem se zmínil, 12.února byla Výroční členská schůze s vystoupením dětí mysliveckého kroužku a po schůzi k poslechu a tanci hrála naše domácí hudba. Přítomen byl redaktor Hradeckých novin.

K jubileům našich členů posílá kronikář do časopisu „Myslivost „ jména jubilantů. Při jejich oslavách od určité věkové hranice se předává od MS dárek. V loňském roce se jednalo o jubilanty: Václav Jiruška, nejstarší člen našeho sdružení – 80 let , Čuma Jan – 75 let,Peřina František – 70 let, Vítek Jaroslav -70 let, Štajer Jaroslav -65 let a Jenček Jaroslav – 60 let.

Při této příležitosti na návrh výboru MS bylo předáno p Václavu Jiruškovi , Františku Peřinovi a Jaroslavu Vítkovi vyznamenání za věrnost. Panu Petrovi Chrudimskému st.bylo předáno vyznamenání 2- stupně.

V tomto mysliveckém zařízení se scházíme s našimi ženami na posezení při různých slavnostech. 11.6.2005 při opékání selete, 20,8. při grilování kuřat. 29,10. jsme umožnili lov s dravci sokolníkům a při této příležitosti se také opékalo sele. Stejná situace se opakovala při účasti italských lovců, rovněž v tomto zařízení.

Při poslední leči se opět konal zaječí soud,v trochu pozměněném složení, který má v naše MS letitou tradici. Nelze opomenout, na místní hudební skupinu, která nám stále již po několik let vyhrává při těchto příležitostech, pod vedením Karla Vrzáně. Naše MS má patronát nad Mysliveckým kroužkem mladých ochránců přírody pod vedením pana Čumy. Kroužek má 30 členů a pořádá různé soutěže, například Poznej a chraň, Zlatou srnčí trofej a jiné. Vedoucímu patří poděkování za tuto jeho dlouholetou a obětavou práci. Jediné, co se Jendovi za tuto jeho dlouholetou práci povedlo vychovat pro naše MS 2 adepty . Jeden je členem a druhý, Martin Paško bude nadějným myslivcem a hlavně, za pomoci Karla Vrzáně, nový trubač na borlici,který při začátku a výřadu po honě zatroubí. Tento kroužek a některé kulturní akce, pořádané MS dostaly během roku finanční a materiální pomoc od sponzorů. Děkuji panu Klozovi ml. , p.Andrejskovi, p Říčařovi a Pavlovi Peřinovi.

Nelze opomenout na dobrou spolupráci a pomoc s Agropodnikem Humburky. Jedná se o odprodej levnějšího odpadového obilí a dle potřeby výpomoc s mechanizací. Za toto je třeba poděkovat řediteli p.Semerádovi, p.Kvasničkovi, Huškovi a Česákovi. Na protihodnotu naši členové dle potřeby provádějí ošetření cukrovky, vytrháváním škodlivého plevele. Stále se opakují, jako každým rokem, že je třeba hodnotit dobré sousedské vztahy s MS Nový Bydžov a Čírka Kosičky. Naším společným cílem je udělat vše, aby se stavy drobné zvěře postupně zvyšovaly.

V této zprávě jsem zhodnotil ve stručnosti práci a činnost členů našeho MS, včetně kultury. Jak jsem již uvedl, na některých akcích se zúčastňovaly i naše ženy a družky, které mají pochopení pro tuto naši zájmovou a náročnou práci. Za toto jim patří naše poděkování. Věřím , že spolupráce s Agropodnikem Humburky a sousedním MS bude stále tak dobrá, abychom mohli nadále pokračovat ve společné práci.

Závěrem děkuji všem členům MS, honcům a všem ostatním, kteří jste se podíleli na dobře vykonané práci a do další Vám všem i vašim rodinám přeji pevné zdraví, hodně štěstí a osobní pohody.

Myslivosti zdar!