Měník, Libeň, Bydžovská Lhotka, Barchůvek

Obec Měník se nachází 23 kilometrů východně od města Hradec Králové a asi 3 km jihovýchodně od města Nový Bydžov. Obec má čtyři části, které mají zhruba 570 obyvatel.

Datum založení obce není známo, první zmínka o ní je z roku 1323.

U nás naleznete následující:

  • poštu, základní a mateřskou školu, obecní hospodu v Měníku
  • rozvoj obce - výstavba nových rodinných domů
  • vodovod, plynovod a ČOV
  • rozvoj živností - pekárna, květinářství, krejčovství, výroba svíček a další.
  • činnost spolků - Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecký spolek, Chov koní
  • vhodné podmínky pro cykloturistiku a agroturistiku

Virtuální prohlídka obce

 
obecní úřad