Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

 01.01.2022

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 - Systém komunálního odpadu

27. 04. 2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 - Místní poplatek ze psů

15. 03. 2020

Obecně závazná vyhláška č.3/2019 - komunální odpad

01. 01. 2020

Obecně závazná vyhláška č. 2_/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2003

04. 10. 2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o nočním klidu

20. 09. 2019

Obecně závazná vyhláška Obce Měník č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Měník

27. 03. 2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad

30. 12. 2006

Obecně závazná vyhláška obce Měník č. 3/ 2006 ze dne 14.12.2006 o místních poplatcích

30. 12. 2006

Vyhláška č. 1/2003 o ochraně veřejného pořádku, o udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství a ochraně životního prostředí v obci Měník

29. 09. 2003

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Ostatní dokumenty

Reklamační řád - odvádění odpadních vod