Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > GDPR

GDPR

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ:

  • Obec Měník
  • Sídlo: Měník 43, 503 64 Měník
  • IČ: 269 131
  • DS: tthbysn
  • Telefon: +420 495 493 851
  • E-mail: ou@menik.cz

Pověřenec pro OÚ: