Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Okolí

Okolí

Pamětní deska Josefa Liboslava Zieglera v Hradci Králové

Místo
Hradec Králové

Tento národní buditel se narodil 10. července 1782 v Hradci Králové. Když jeho matka ovdověla, tak se se synem v roce 1792 přestěhovala do Chrudimi. Právě zde se mu dostalo základního vzdělání a…

Více

Tyršův most přes Labe ve Smiřicích

Místo
Hradec Králové
Typ

Původně se v těchto místech nacházel dřevěný most, který byl většinou často se vyskytujícími povodněmi poškozen nebo zničen, a tak musel být mnohokrát obnovován. V roce 1877 byl nakonec místo starého…

Více

Obilní sýpka v Černilově

Místo
Hradec Králové

Období Marie Terezie a jejího syna Josefa II. nebyla přelomová pouze v oblasti školství, náboženského vyznání a zrušení nevolnictví. Na řadu se dostalo rovněž řešení tehdy často řádícího období hladu…

Více

Počátky vyučování ženským ručním pracem v Hradci Králové

Místo
Hradec Králové

Účelem tohoto vyučování bylo to, aby žákyně nabyly potřebné znalosti a zručnosti, jež by jim v budoucnu zajistily samostatně provádět všechny ženské ruční práce, které byly potřebné pro chod…

Více

Počátky královéhradeckého muzea do jeho rozdělení v roce 1896

Místo
Hradec Králové

K nejstarším institucím ve městě patří muzeum, i když dnes jeho zřizovatelem není již město, ale Královéhradecký kraj. Jeho počátky sahají do přelomu 70. a 80. let 19. století. Tehdy Spolek pro…

Více

Škola v Číbuzi

Místo
Hradec Králové

Kdy byla založena zdejší škola, tak to s určitostí nevíme, ale podle dochovaných listin smiřického panství můžeme dovozovat, že existovala již v 17. století, ale vzhledem k tomu, že Číbuz bývala…

Více

Okresní dům v Hradci Králové

Místo
Hradec Králové

Již v roce 1895 se objevily první hlasy, které žádaly, aby okres postavil pro své účely vlastní objekt, protože najaté místnosti v budově tehdejšího krajského soudu byly již dávno nevyhovující a…

Více

Šanovec

Místo
Hradec Králové
Typ

Tento lesní rybník na štěrkopísčitém křídovém podloží byl založen na Suchém potoce, dnes zvaném rovněž jako Šanovec, někdy na přelomu středověku a raného novověku, a to nejspíše koncem 15. a začátkem…

Více

Králův stůl u Bělče nad Orlicí

Místo
Hradec Králové

Rozsáhlý lesní masiv od Hradce Králové až k Býšti a Vysokému Chvojnu obsahuje nepřeberné množství pomístních názvů, k nimž se vztahuje řada pověstí, případně různých významných událostí. Jedním z…

Více

Kamenný kříž se zvoničkou v Syrovátce

Místo
Hradec Králové
Typ

V Syrovátce naproti cukrovaru stával dřevěný kříž snad od nepaměti, i když jeho existence je doložena až v 18. století. Nacházel se však úplně jinde než dnes, protože byl vztyčen při cestě k…

Více